Om Sveff

Det är materialtillverkarna som initierat auktorisationsprojektet och de är medlemmar i
Sveriges Färg och Lim Företagare

Följande företag är medlemmar i Sveffs sektion för fogfritt golv