logo2.png
 

Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG)

Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG) bildades för att ge möjlighet till seriösa entreprenörer att kvalitetssäkra sitt arbete med läggning av fogfritt golv genom att ansöka om auktorisation.

Fogfritt golv har många fördelar:

  • Golvet blir extremt hårt och därmed resistent mot slitning och höga tryck, vilket är viktigt i bl a parkeringshus, industri- och lagerlokaler.

  • Golvet blir också lättstädat och resistent mot vatten och kemikalier.

  • Golvet blir ljuddämpande och det finns möjligheter att lägga in olika typer av halkskydd.

  • Golvet härdar mycket snabbt och kan tas i bruk kort efter läggning

  • Golvet har lång livslängd och är resurssnålt och får därmed en god miljöprofil ur ett livscykelperspektiv

Fogfritt golv innebär risker vid hanteringen av de ohärdade komponenterna precis vid läggningen. Därför är det viktigt att ge alla golvläggare rätt kunskap om riskerna genom relevant utbildning. Emissioner från uthärdade golv är mycket låga och innebär inga risker för dem som vistas i lokalerna när golvet har härdat.

För att säkerställa en god arbetsmiljö vid golvläggning har AFG fastställt ett antal krav för auktorisationen där bl utbildning i säkerhet och materialkunskap utgör viktiga delar.