Auktorisation Fogfritt Golv

Syftet med auktorisationen är att tillse att läggning av golv sker av kunniga yrkesmän. Entreprenörer som lägger fogfritt golv kan erhålla auktorisation för detta genom att uppfylla ett antal av branschen fastställda krav. Kraven fastställs av en teknisk nämnd Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG) som är sammansatt av minst två representanter från materialtillverkarna, minst två från entreprenörerna, samt minst en representant från Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF).

Auktorisationen omfattar utbildning i tre steg:

Steg 1 -Säkerhetskurs och Steg 2 -Materialkunskap hålls av resp materialtillverkare. 

Steg 3 -Kvalificerad yrkesutbildning arrangeras av SVEFF i samarbete med AFG:s Tekniska Nämnd.