Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG)

Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv har följande sammansättning:

Kerstin Sedendahl (ordf), 
Täby tel 070-6375707 kerstin.sedendahl@ktf.se

Emma Jansson (SVEFF)
emma.jansson@ktf.se

Jonas Seijser PEA fogfria golv i Linköping AB,
jonas@peafogfriagolv.se www.peafogfriagolv.se

Lars Westrin Eradur AB
 

Kjell Norén JIGAB Golv AB
klell.noren@jigab.nu www.jigab.nu

Urban Steen Flowcrete Sweden AB
urban@flowcrete.com