Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG)

Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv har följande sammansättning:

Kerstin Sedendahl (ordf), 
Täby tel 070-6375707 kerstin.sedendahl@ktf.se

Emma Jansson (SVEFF)
emma.jansson@ktf.se

Morgan Hallström MOHAB AB, 
MOHAB@telia.comwww.mohabgolv.se

Jonas Seijser PEA fogfria golv i Linköping AB,
jonas@peafogfriagolv.se www.peafogfriagolv.se

Lars Westrin Flowcrete AB
lars.westrin@flowcrete.com www.flowcrete.com

Kjell Norén JIGAB Golv AB
klell.noren@jigab.nu www.jigab.nu