Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv (AFG)

Auktorisationsnämnden för Fogfritt Golv har följande sammansättning:

Kerstin Sedendahl (ordf), 
kerstin.sedendahl@ktf.se
070-6375707

Emma Jansson (SVEFF)
emma.jansson@ktf.se

Jonas Seijser PEA fogfria golv i Linköping AB,
jonas@peafogfriagolv.se

Joachim Stålberg, Linotol AB
joachim.stalberg@linotol.se

Pierre Ganerud, Tikkurila AB
pierre.ganerud@tikkurila.com

Urban Steen Flowcrete Sweden AB
urban@eradur.com