Besiktningsmän för Fogfritt Golv

Följande besiktningsmän är godkända av AFG:

Håkan Forsberg Golvanalys Sverige AB Box 8182 163 08 Spånga Tel 070-575 89 99 hakan.forsberg@golvanalys.se www.golvanalys.se

Peter Lorentzson Piplyckan Kårby 65 591 95 Motala Tel 013-31 46 00 Mobil 070-646 44 00 peter@besiktningbygg.se www.besiktningbygg.se